Dadibra’nın Selçuklularca Alınışı*

Dadibra’nın Selçuklularca Alınışı[1]

İngilizceden Türkçeye çeviren: İbrahim Canbulat

http://books.google.com.tr/books?id=O8arrZPM8moC&pg=PA260&lpg=PA260&dq=dadibra&source=bl&ots=WLR4nsfxkg&sig=pX-HdRBKeVbkvDLc1AhFOPQ6jZM&hl=en&sa=X&ei=GDLTUMOVH4iL4gTezYHIDA&ved=0CE0Q6AEwCQ

(sayfa 474)

Roma toprakları yalnızca kuzeyde bize karşı savaşı sürdüren, üstün durumda olmaları nedeniyle karşılarına çıkılamayan barbarların yaptıklarına değil, doğuda ise Türklerin tahribatına açıktı. Kısmen Romalılara zarar verebilecek bir durumda olmaması nedeniyle onun dostluğunun bir yarar sağlamayacağı, kısmen de Türklerin barışı sürdürmek için istedikleri parayı vermek konusunda cimri davrandığı için, Galatya’da bulunan Ankara’nın Türk hâkimi (Muhyi al-Din[2]) ile barış anlaşması yapmayan imparator[3], onu bir yıl altı ay (Temmuz 1195 -Aralık 1196) oyaladı. Sonuçta, Kilikyalı Aleksios[4] Ankara hanedanı tarafından güçlendirildi, söylenen her şeyi tamamladı, Dadibra Şehri düştü ve Türklere teslim edildi.

Türk, tüm gücünü seferber etti; kuşatmayı kampını şehrin etrafına yerleştirerek başlattı. Zaman geçiyordu, fakat barbarlar Dadibra düşünceye kadar kuşatmayı kaldırmama konusunda yemin etmişlerdi. Kuşatma, Dadibralıların hiçbir yerden yardım alamadıkları dört aya yayıldı. İmparator, elçileri vasıtasıyla, onları birlikte savaşma sözü vererek, cesurca direnmeleri için zorladı; fakat her zaman olduğu gibi, harekete geçme noktasına geldiğinde fikir değiştirecekti; Paflagonyalılar, (Dadibra) yakınlarına gelmeye ve komşularına yardım etmeye cesaret edemediler. Sonuçta, kuşatma altındakiler yardım konusunda umutsuzluğa düştüler. Onlar açlık ve çevredeki tepelere yerleştirilmiş bulunan mancınıklarla şehrin ortasına atılan taşların evlerini yıkması, savurdukları kireç ve insan için zararlı ne varsa fırlatmaları nedeniyle çöküntüye uğradılar ve ciddi şekilde ümitsizliğe kapıldılar; su kaynakları dağıtmış, içme suları kurumuş, akmaz olmuştu.

Çok geçmeden, üç gencin (Theodore Branas, Andronikos Katalon ve Theodore Kazanes) komutasında bir yardımcı birlik ulaştı ve Babas Dağı’na kamp kurdu. Türkler bunu öğrenir öğrenmez, onları pusuya düşürdüler. Şafaktan hemen önce saldırdılar ve kaçışan Romalıların üzerine çöktüler. Bazılarını devirdiler, aralarında iki komutanın da bulunduğu bazılarını esir aldılar. Türk, onları elleri arkadan bağlı olarak bir çemberin içine aldı ve duvarların üzerinde

(sayfa 475)

savunmadakilere teşhir etti. O, savunuculara dalga dalga gelecek saldırılar sonucu şehir tam olarak yok olmadan şehrin yönetimini ona bırakmalarını önerdi; kesinlikle şehrin kurtuluşu konusunda hiçbir ümit kalmamıştı ve o, şehri almadan oradan ayrılmayacaktı.

Onlar, gördüklerinden ve tehditlerden dolayı tüm olarak ruhsal çöküntüye uğradılar. Dadibralılar, artık onlara dikte ettirilen daha zorlayıcı müeyyidelerle karşı karşıya ve durumun onulmaz korkularıyla şehri tümüyle terk etmeye razı oldular. En yakın ve en çok değer verdikleri ve sahip oldukları her şeyi yanlarına alıp ayrılan kim olursa olsun zarar görmeyecekti, istedikleri yere gitmekte serbest olacaklardı, çünkü barbarlar arkada kimsenin kalmasına izin vermeyecekti. O, ne tazminat ödenirse ödensin bunlar dışında başka hiçbir şeyi kabul etmeyecekti. Bu koşullar yeminle kabul edildiğinde, Türk şehri aldı ve kendi insanlarına ikamet etmeleri için verdi. Halk, şehri terk etti ve diğer şehir ve eyaletlere dağıldılar. Çoğu kendilerine şehrin yakınlarında ahşap kulübeler yaparak, köleliğin boyunduruğunu takıp, Türk’ün izniyle kaldılar, çünkü aziz şehrin tatlılığı onların hafızalarından silinemeyecekti. Böylece Dadibra Şehri, sonuna ulaştı. Kısa bir süre sonra imparator, Türk’le bir anlaşma yaptı (Aralık 1196) ve Dadibra düşmeden önce ondan istenmiş olan tazminatı memnuniyetle ödeyerek, zamanın utancını gözlerinden kolayca siliverdi.


[1] Magoulias, Harry J. çeviren, , Annals of Niketas Choniates, Wayne State University Pres, Detroit, Michigan, 1984. (Eski Yunancadan İngilizceye)

[2] Muhiddin Mesut Şah

[3] III. Aleksios

[4] Kilikyalı Düzmece Aleksios

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s