Gökçüler Konağı Restorasyonu ve bir Butik Otel Olarak Yeniden İşlevlendirilmesi

Gökçüler Konağı Restorasyonu ve bir Butik Otel Olarak Yeniden İşlevlendirilmesi

IBB KUDEB “Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu” 2012